Juhina käivitas Jaano organisatsioonis mitmed muudatused, mis toimivad tänaseni. Koostöö oli minu jaoks inspireeriv ja ma õppisin palju. Mitmed saadud ideed on mul kasutusel siiani, 3 aastat hiljemgi. Eraldi tahan veel välja tuua Jaano võime saada ühtviisi hästi hakkama samal ajal nii suure, strateegilise pildiga kui ka lugematute pisiasjadega, mida müügitöös ette tuleb.