Juhina käivitas Jaano organisatsioonis mitmed muudatused, mis toimivad tänaseni. Koostöö oli minu jaoks inspireeriv ja ma õppisin palju. Mitmed saadud ideed on mul kasutusel siiani, 3 aastat hiljemgi. Eraldi tahan veel välja tuua Jaano võime saada ühtviisi hästi hakkama samal ajal nii suure, strateegilise pildiga kui ka lugematute pisiasjadega, mida müügitöös ette tuleb.

Külli Duubas | Äripäeva Akadeemia | juht

Meiega oldi väga nõudlikud, süstemaatilised ja järjepidevad. See tõi meie organisatsiooni täiesti uue hingamise: juhid mõtlevad kaugemale ja suuremalt, kogu meeskond teab, mille nimel võideldakse. Eesmärgistamise süsteem toimib! Juhid on mugavustsoonist välja saadud.

Toomas Orutar | Logistika Pluss OÜ | juhatuse esimees

Hea kontakti leidmisel Jaanoga olid olulisteks märksõnadeks usaldusväärsus, süsteemsus, laialdased teadmised kaasaegseteks juhtimissüsteemidest ning praktiline kogemus. Lisades juurde vaheda kaasamõtlemise ja oskuse argumenteerida ning meeskond ongi kaasatud. Jaano teab, millal on õige aeg sind mugavustsoonist välja lükata ning soovitab unistada suurelt, kuid jalad maas. 

Marek Räpp | Springmar OÜ | tegevjuht

Koostöö tulemusena sain palju enesekindlust juurde, nii juhina kui ka inimesena. Kindlasti saan nüüd palju paremini hakkama stressi ja pingetega. Mõistan paremini nii enda kui ka teiste emotsioone ja suudan neid paremini juhtida ning kontrollida. Leidsin teatava sisemise rahu, tasakaalu, millele annab värvi minu sisemine sära.

Reeli Pärs | Estonian Cell AS | müügijuht