Aitame organisatsioonides rakendada mõtteviisi, kultuuri ja juhtimissüsteeme, mis tagavad läbi aastate kiire ja jätkusuutliku kasvu.

Organisatsiooni jätkusuutlikkus nõuab tasakaalus tähelepanu nii jooksvale äritegevusele kui ka tuleviku võimekuse ja konkurentsieelise loomisele.Juhtimissüsteem tagab tasakaalu ja tulemuslikkuse läbi kolme etapi:

Eesmärgistamine

Organisatsiooni visioon ja strateegia on kõigile töötajatele ühtviisi arusaadavad ja motiveerivad; on selged vastused küsimustele:

  • Kas üldse? — sellele, mida teha ja mida mitte, peavad vastama organisatsiooni VÄÄRTUSED
  • Miks? — organisatsiooni MISSIOON määrab suure eesmärgi, mille saavutamiseks seatakse vahe-eesmärke, ja annab põhjenduse, miks tehakse igapäevaseid tegevusi
  • Kus? — suure eesmärgini jõudmiseks on vaja kirjeldada STRATEEGIA – “liivakast”, kus mängime, vahe-eesmärgid, milline peab olema organisatsiooni positsioon ja omandatud võimekused 3-5 aasta pärast
  • Mida? — konkreetsed eesmärgid ja võimekused, mida saavutada; soovitame need seada 1 aasta kohta

Joondamine

Selleks, et meeskond fokusseeritud hoida ja ka keskkonna muutustega kaasas käia, on hea aasta eesmärgid tükeldada kvartali prioriteetideks, mis näitavad, kuidas eesmärke täide viia. Kvartali prioriteedid määravad vastavad rollid ja vastutused; on selged vastused küsimustele:

  • Kes? — kui kogu organisatsiooni kvartali prioriteedid on kokku lepitud, siis on õige aeg küsida, kes täpselt mida ära teeb
  • Millal? — organisatsioonid toimivad koostöös ja selleks, et see oleks efektiivne, on vaja ühtset pulssi (rutiinid) ja usaldust (distsipliin)

Täideviimine

Täideviimist toetavad süsteemsed tegevused, et plaanitu ellu rakenduks; peame kriitiliseks nelja valdkonda:

  • Inimesed – kas kõik asjaosalised (töötajad, kliendid, omanikud) on õnnelikud ja pühendunud ettevõtte eesmärkidele – kas te värbaksite nad uuesti?
  • Strateegia – kas suudate oma ettevõtte strateegia hoida lihtsana ning kas see tagab jätkusuutliku käibe ja kasumi kasvu?
  • Täideviimine – kas kõik protsessid toimivad veatult ja tagavad valdkonna parima tulemuslikkuse?
  • Vaba raha – kas ettevõttel on piisavalt vabu vahendeid, millega tagada ettevõtte kasv?

Kultuur

Ja lõpliku tulemuse määravad sageli organisatsiooni kultuur ja koostöösuhted!

Tulemus = Fookus x Rutiin x Distsipliin

Koostöö vorm

Organisatsioonid muutuvad ainult siis, kui seal töötavad inimesed on valmis muutma enda käitumist ja kujundama uusi harjumusi. Sageli on vaja värskendada kogu organisatsiooni juhtimissüsteemi, et organisatsioon liiguks motiveeritult ja tulemuslikult ühes sihis ja ühtses rütmis.

Võta meiega ühendust: