Aitame organisatsioonides rakendada mõtteviisi, kultuuri ja juhtimissüsteeme, mis tagavad läbi aastate kiire ja jätkusuutliku kasvu.

Koostöö vorm

Organisatsioonid muutuvad ainult siis, kui seal töötavad inimesed on valmis muutma enda käitumist ja kujundama uusi harjumusi. Sageli on vaja värskendada kogu organisatsiooni juhtimissüsteemi, et organisatsioon liiguks ühes sihis ja ühtses rütmis. Toetame nii eesmärkide seadmist kui ka nende täideviimist. Muutuse rakendumine kogu organisatsioonis, võib nõuda mitme kuu pikkust koostööd.

Eesmärgistamine

Visioon on unistus, millel on olemas konkreetne plaan. Plaani koostamiseks aitame esmalt leida vastused alljärgnevatele küsimustele:

 1. Kas üldse?  — sellele, mida teha ja mida mitte, peavad vastama organisatsiooni väärtused
 2. Miks? — organisatsiooni missioon määrab suure eesmärgi, mille saavutamiseks seatakse vahe-eesmärke, ja annab põhjenduse, miks tehakse igapäevaseid tegevusi
 3. Kus? — suure eesmärgini jõudmiseks on vaja kirjeldada “liivakast”, kus mängime ning seada vahe-eesmärgid, milline peab olema organisatsiooni positsioon ja omandatud võimekused 3-5 aasta pärast
 4. Mida? — konkreetsed eesmärgid, mida saavutada, soovitame seada 1 aasta kohta
 5. Kuidas? — selleks, et meeskond fokusseeritud hoida ja ka keskkonna muutustega kaasas käia, on hea aasta eesmärgid tükeldada kvartali prioriteetideks, mis näitavad, kuidas eesmärke täide viia
 6. Kes? — kui kogu organisatsiooni kvartali prioriteedid on kokku lepitud, siis on õige aeg küsida, kes täpselt mida ära teeb
 7. Millal? — organisatsioonid toimivad koostöös ja selleks, et see oleks efektiivne, on vaja ühtset pulssi (rutiinid) ja usaldust (distsipliin)

Täideviimine

Täideviimise juures peame kriitiliseks nelja valdkonda:

 • Inimesed – kas kõik asjaosalised (töötajad, kliendid, omanikud) on õnnelikud ja pühendunud ettevõtte eesmärkidele – kas te värbaksite nad uuesti?
 • Strateegia – kas suudate oma ettevõtte strateegia hoida lihtsana ning kas see tagab jätkusuutliku käibe ja kasumi kasvu?
 • Täideviimine – kas kõik protsessid toimivad veatult ja tagavad valdkonna parima tulemuslikkuse?
 • Vaba raha – kas ettevõttel on piisavalt vabu vahendeid, millega tagada ettevõtte kasv?

Kultuur

Ja lõpliku tulemuse määravad sageli organisatsiooni kultuur ja koostöösuhted!

Tulemus = Fookus x Rutiin x Distsipliin

Organisatsiooni arengu projekt teostame koostöös juhtimiskonsultatsiooni firmaga  Empowerment.

Võta meiega ühendust: