Müük ja edukad kliendisuhted sõltuvad tegelikult paljudest erinevatest komponentidest, millest osa aitab suurendada tulu, osa vähendab kulu. Osa neist on suunatud kiirele mõjule, osa jätkusuutlikkusele.

Saame need jagada nelja valdkonda vastavalt sellele, kas nad käsitlevad süsteeme või käitumist, kas nad on mõeldud juhile või spetsialistile. Igaühest neist võib välja areneda auditi, koolituse või konsultatsiooni teema. Läheneme igale kliendile personaalselt, lähtudes just Sinu ettevõtte vajadustest.

1. Ärimudel

Eesmärk

Aitame luua strateegia ja kliendipoliitka, mis võimaldavad jätkuvalt müügitulu suurendada.

Õpime kasutama alljärgnevaid tulu suurendamise tööriistu

 • Ärimudel ja kliendile loodav väärtus
 • Peamised kliendisegmendid
 • Ideaalne kliendikogemus
 • Kliendi teekond, valikud, riskikohad
 • Kliendikontakti väärtusvoo kaart
 • Teenuse disain
 • Kliendikogemuse juhtimine (CEM)
 • Lojaalsusprogramm ja soodustused

2. Juhtimine

Eesmärk

Aitame juhil luua on unistuste meeskonna, kes loob ise lahendusi ja suurendab märkimisväärselt müügitulu..

Juhi coachingu teemad meeskonna tugevadamiseks

 • Meeskonna siht ja kultuur
 • Eesmärgid ja juhtimissüsteem
 • Inimeste ja meeskonna juhtimine
 • Rollid, õigused, vastutus ja koostöö
 • Meeskonna moodustamine
 • Arendamine ja tagasiside
 • Motivatsioon ja tasu
 • Juhi enesejuhtimine

3. Protsessid ja tööriistad

Eesmärk

Aitame jõuda kulude vähendamiseni läbi efektiivse töökorralduse ja tarkade töövahendite.

Õpime kasutama alljärgnevaid kulu vähendamise tööriistu ja süsteeme

 • Organisatsiooni struktuur ja rollid
 • Müügimudel (lehter) ja kanalid
 • Müügistiil ja teeninduse hea tava
 • Protsessid: pudelikaelad, hallid alad
 • Info täpsus ja kättesaadavus
 • IT-tehnilised töövahendid
 • Mahtude ja ressursi juhtimine
 • Statistika, kontroll ja analüüs

4. Müüja hoiakud ja oskused

Eesmärk

Aitame igal teie müüjal saada oma kliendi parimaks sõbraks ja müügi maailmameistriks.

Aktiivsel müügitreeningul tegeleme tulu kasvatamiseks alljärgnevate teemadega

 • Müüjate hoiakud ja oskused
 • Ärimudel ja müügiprotsess müüjale
 • Müügi eesmärgistamine müüjale
 • Müügi analüüs ja treening
 • Teeninduse jälgimine ja õpe
 • Müügikõnede ja –kirjade praktikum
 • Müüja isiklik motiveeriv eesmärk
 • Müüja selge arenguplaan ja toetus

Koostöö metoodika

Koostöö iga müügiorganisatsiooni, müügijuhi ja müüjaga on personaalne ja selle eesmärk, sisu ja kasutatavad meetodid valime vastavalt vajadusele. Igal juhul algab koostöö eesmärkidest ja hetkeolukorra kaardistamisest nii protsesside kui inimeste osas. Eelistame pikaajalist aktiivset koostööd, sest on vähe inimesi ja meeskondi, kellele ühekordne koolitus pikaajalist mõju avaldab. Koolitus võib olla üks arendusprotsessi komponentidest.

Koolituste näidisprogrammid:

Võta meiega ühendust: