Meeskonnaga läbitud tee on olnud väärtuslik, kuid aja jooksul on tekkinud liiga palju kinnistunud mustreid, mis edasiliikumist takistavad. Kuidas kõik meeskonnaliikmed korraga rutiinist välja saada – kõigile korraga “restart” teha? Kuidas luua uus visioon, mis kõiki meeskonna liikmeid vaimustab ja luua kokkulepped, mis parandavad koostööd?

Eesmärk

Luua uus visioon, mis kõiki meeskonna liikmeid vaimustab ja sõlmida kokkulepped, mis aitavad koos ühes suunas liikuma saada

Meeskond tavarutiinist välja

Läheme ruumist välja, sest harjumuspärane keskkond hoiab meid väljakujunenud rollides ja mõtteraamides. Sügavamad protsessid vajavad aega ja ruumi ning füüsiline teel olemine vabastab mõtted. Just seetõttu viime Sinu meeskonna 2-päevasele kanuuretkele. Koolitusel kasutame ka muusika võimsat keelt, mis aitab kinnistunud mustritest mööda saada ning põnevat kogeda ja avastada – läheme sõnade taha.

Teemad ja koolitusmetoodika

MeeskonnaRetk on 2-päevane meeskonnakoolitus kanuumatka vormis, mis seob 3 valdkonda:

  • SEIKLUSkoolitus – liikumine looduses
  • LOOVmeetodid  – muusika ja muud mittesõnalised vahendid
  • ÄRILINE mõtestamine – saadud kogemuse alusel kokkulepete loomine igapäevaseks koostööks

MeeskonnaRetkele võib minna tõsist probleemi lahendama, aga sobib ka selleks, et muuta suvepäevad sisukamaks. Igal juhul aitame meeskonnal veel paremini toimima saada, suurendades nii rahulolu kui tulemusi.


Tugev meeskonnaliige…

Tugevatest liikmetest saame kokku suurepärase meeskonna, kes…

tunneb enda harjumusi, reaktsioone, käitumis- ja otsustusprotsesse;

omab tugevat ühist sihti ja teab milleks ja kuhu koos teel ollakse;

on läbi mõelnud isiklikud eesmärgid, ressursid ja takistused;

on üle inimlikest takistustest: usaldamatus, konfliktihirm, vastutamatus, ükskõiksus;

omab võimet kohal olla ja lahendada asju loovalt, ilma harjumuse silmaklappideta;

teab, kuidas kokku kõlatakse, millised on suuremad väljakutsed ja takistused;

tunneb oma meeskonda, enda rolli meeskonnas ja kasutab toetava koostöö oskuseid.

on kokku leppinud meeskonna edukat koostööd toetavad põhimõtted.

Korraldus

  • Enne retke saame inimestega tuttavaks ja täpsustame meeskonna eesmärke ning vajadusi. Retk on küll mänguline, aga selle eesmärk on otseselt toetada Sinu organisatsiooni ärilist arengut.
  • Sinu meeskond korraldab enda retke ise – kõigil on oma roll. See on andnud meeskondadele hea süsteemi ka edaspidiseks, kuidas enda koostööd ja vastutusi korraldada.
  • Retkel toimuvad tegevused nii paari- ja grupitööna (sh muusikalised) ning aruteluvormis. Olge valmis üllatusteks nii teiste kui ka iseenda osas. Oleme valmis iga liiget personaalselt toetama.
  • Retkel on ka järeltöö – seome kõik tulemused ettevõtte äriprotsessiga, retk ei jää ainult mõnusaks seikluseks, see on alles meeskonna tegeliku muutumise algus.

Võta meiega ühendust: