Eesmärk

Loov-treeningu eesmärk on kasutada loov-meetodeid selleks, et meie taju, mõistmist ja väljendust rikastada. Avada seeläbi tee emotsioonide ja ka alateadvuse juurde. Loov-treening arendab ka loovust, kuid enamasti ei ole see otsene eesmärk.

Kellele on loov-treeningud mõeldud

Loov-treeningud võivad toimida nii grupile kui personaalselt. Loov-treening on sobilik igas eas inimesele. Seda saab kasutada kindla olukorra analüüsmiseks, uute ideede ja koostöö arendamiseks, aga ka erinevate häirete puhul, nagu näiteks suhtlemisraskused ja läbipõlemised.

Kasutatavad meetodid

Kasutame mitte-sõnalisi vahendeid, peamiselt muusikat – nii kuulamist kui improviseerimist. Samas ei määra loov-treeningu tulemuslikkust see, kui hästi osaleja kasutatavaid tehnikaid valdab. Muusika on treeneri töövahend ja loov-treeningul saavad hakkama kõik osalejad. Loov-treening on kliendikeskne protsess, mille ülesehitus, kestvus ja konkreetsed meetodid kujunevad vastavalt vajadustele.

Muusikateraapia

Muusika ravivat jõudu on kasutatud nii vanades kõrgkultuurides kui loodusrahvaste seas inimeste hingehädade ja füüsilise haiguste tervendamiseks.Tänapäevasele muusikateraapiale pandi alus pärast Teist maailmasõda Ameerika Ühendriikides. Tänaseks on selle teraapiavormi kasutamine üle kogu maailma laialdaselt levinud.

Muusikateraapia baseerub muusika psühhofüsioloogilisel toimel. Muusikaga saab esile kutsuda muutuseid aju aktiivsuses ja organismi biokeemilistes reaktsioonides, mis väljenduvad hingamissageduses, südamerütmis, vererõhus, lihaspinges, väsimuse ja tähelepanu tasemes. Füüsilised muutused toimuvad koos muutustega tunnetuses ja emotsioonides.

Ükski teine stiimul ei puuduta aju nii ulatuslikult kui muusika!

Loov-treeninguid teostame koostöös Muusikateraapia Keskusega