MeeskonnaRetke põhimõte on, et osalised ise teevad enda retke. Sellest lähtub ka kodukord:

 • Kogu Retke ajaks soovitame unustada, millised rollid osalejatel igapäevaselt on.
 • Korraldajad on enne Retke kirjeldanud Retkel vajalikud rollid – osalejad saavad neid vajadusel mistahes ajal konsensuse põhimõttel ümber kujundada või ka rolle juurde lisada (korraldajad peavad kinnitama, et see muudatus ei lähe vastuollu Retke eesmärgi ja põhimõtetega).
 • Enne Retke valivad osalejad igale rollile ühe vastutaja, kes tagab selle rolli täitmise (teiste osalejate abiga).
 • Kõigil osalejatel on alati õigus avaldada enda arvamust rolli täitmise puudujääkide kohta (siin on oluline eristada, kas puudujääk on rolli kirjelduses või ei täida rolli vastutaja rollis kirjeldatud kohustusi).

Rollid

Ajajuht

Eesmärk: Tagada, et kõik osalejad oleksid õigel ajal õiges kohas ja soovitud tulemus oleks saavutatud.

Rolli ulatus: Teiste rollide ülevaatus; treenerite poolt antud ajakava, kohad ja ülesanded.

Vastutus:

 • Tagab kõigile osalejatele selge ülevaate, mis on treenerite poolt antud ajakava, kohad ja ülesanded ning kus hetkel ollakse (asukoht, kellaaeg, progress).

 • Teab ja koordineerib vajadusel teiste rollide tegevusi. Annab vajadusel treeneritele vastavat infot ning teavitab, kui tekib risk, et ajakava või sisulist eesmärki ei suudeta täita.

Logistikajuht

Eesmärk: Tagada kõigi osalejate õigel ajal kohale jõudmine ja autodega liikumise optimaalne korraldus.

Rolli ulatus: Autodega liikumine retkele saabumisel, lahkumisel ja retke ajal laagripaikade vahel.

Vastutus:

 • Transpordi planeerimine
 • Jooksev transpordi korraldamine, probleemide lahendamine ja ülevaade kes kus on

Kanuujuht

Eesmärk: Tagada, et kanuusõidu peatused toimuksid õiges kohas ja et kõik jõuaksid sinna õigeks ajaks.

Rolli ulatus: Teekond kanuuga sõitmise ajal; treenerite poolt antud ajakava ja kohad.

Vastutus:

 • Õigete peatuskohtade piirkonna ära tundmine (kaardi järgi)
 • Peatuskoha piirkonnas sobiliku kanuudest väljumise koha leidmine
 • Tagamine, et kõik osalejad jõuavad peatuskohta kokku lepitud ajaks

Laagrijuht

Eesmärk: Tagada asjade sujuv toimimine ja heakord majutuskohas.

Rolli ulatus: Majutuskoht, seal asjade paiknemine ja eelnev planeerimine.

Vastutus:

 • Majutuse planeerimine (kes, kus, kellega) ja korraldamine kohapeal
 • Majutuskoha võimaluste (köök, saun, parkimine) kasutamise korraldamine
 • Majutuskoha korrashoid, koristamine enne lahkumist

Peakokk

Eesmärk: Tagada ühiste söögiaegade kõigile sobilik ja ajakavale vastav korraldamine.
Rolli ulatus: Retke ajal toimuvad ühised söögikorrad, nende planeerimine ja korraldamine.

Vastutused:

 • Menüü koostamine (soovi korral treenerite poolt pakutud näidismenüü alusel) nii, et see sobib kõigile osalejatele ja toiduainete ostmise korraldamine (vajadusel treenerite kaasabil)
 • Toidu valmistamiseks vajaliku varustuse heaperemehelik kasutamine
 • Toidu õigeaegse valmimise ja kõigi osaliste söömise tagamine

Kokapoisid

Eesmärk: Aidata Peakokka
Rolli ulatus: Vastavalt Peakoka poolt määratule

Vastutus:

 • Vastavalt Peakoka poolt määratule

Varustaja

Eesmärk: Tagada ühiselt vajaliku varustuse hankimine ja transport ning osalejatele toetus isikliku varustuse osas

Rolli ulatus: Retkel vajalik grupi varustus

Vastutus:

 • Ühiste söögikordade toiduainete transport, säilimine ja õigeaegne kättesaadavus
 • Muu ühise varustuse transport, säilimine ja õigeaegne kättesaadavus
 • Osalejate nõustamine ja võimalusel toetamine Retke varustuse osas enne retke, vajadusel treenerite käest lisainfo küsimine
 • Jooksvate varustust puudutavate murede lahendamine retke jooksul

Hommikujuht

Eesmärk: Tagada Retke teise päeva õigeaegne ja heas vormis alustamine

Rolli ulatus: Retke teise päeva hommik

Vastutus:

 • Kõik osalejad on kokku lepitud ajal valmis hommikuvõimlemist alustama
 • Hommikujuht viib läbi hommikuvõimlemise (15 min), millel kõik osalevad
 • Kõik osalejad on pärast hommikvõimlemist hea söögiisuga ja valmis tegutsema

Meeskonnajuht

Eesmärk: Tagada, et kõik osalejad oleksid protsessi võrdselt kaasatud ja tunneksid ennast meeskonna liikmetena hästi

Rolli ulatus: Kõik osalejad kogu Retke vältel

Vastutus:

 • Jälgib ja vajadusel/võimalusel soodustab, et kõik osalejad oleks võrdselt kaasatud ja koheldud (vastavalt rollidele).
 • Kanuudega sõites jälgib, et keegi maha ei jääks (teab alati, kes on viimane ja kui kaugel ta on).
 • Vajadusel teavitab treenereid, kui talle tundub, et mõni liige tunneb ennast halvasti, ei ole meeskonnas võrdselt koheldud, ei osale ise meeskonnas või muud sarnast.

Ohutusjuht

Eesmärk: Tagada kõigi osalejate ohutus ja tervis

Rolli ulatus: Kogu Retke aeg

Vastutus:

 • Jälgida olude, tegevuste ja kõigi osalejate ohutust ja teadvustada ohte
 • Lahendada osalejate kergemaid tervisprobleeme, kasutades treenerite käest saadud reisiapteeki

NB! Kanuuga sõites tuleb arvestada ohutusega. Lähtume põhimõttest, et iga osaleja käitub nii enda kui teiste suhtes vastutustundlikult ja vastutab enda ohutuse eest täielikult ise, sealhulgas:

 • kinnitab, et on saanud vajalikud juhised kanuusõidu ohutuse tagamiseks ning kasutab päästevesti
 • mistahes alkoholi tarbimine või joobes olemine kanuusõidu ajal on keelatud.