JuhtimisRetk

Mida teha, kui oled juhina üht teed käinud nii kaua, et see on ennast ammendanud? Uute sihtide seadmiseks on vaja head vahekokkuvõtet ja arengutõuget.

9-päevane JuhtimisRetk on praktiline töö iseendaga, mis annab juhile arenguks piisavalt sisu, aega ja ruumi.

16.-26. mail 2019, Gruusias!

MeeskonnaRetk

Kuidas anda uus vaade koostööle ja võimendada meeskonna tahet, ilma asju liiga tõsiseks ajamata?

MeeskonnaRetk on 2-päevane meeskonnakoolitus. Hea võimalus veeta suvepäevi meeldejäävalt ja samas organisatsiooni tugevdavalt.

Loov-treeningud

Sõnad võivad petta ja peita, olla ratsionaalne kaitsekilp, mis takistab asjade olemuseni jõudmist, nii mõistmist kui mõistetud saamist.

Loov-treeningud aitavad minna sõnade taha – näha asju teise nurga alt, saada rikastavaid kogemusi, murda rutiine ning leida uusi lahendusi.

Organisatsiooni areng

Organisatsioon võib enda alustaladest välja kasvada või kulub see lihtsalt aja jooksul ära. Juhina ei pruugi me õigel ajal seda märgata või osata muudatusi ellu viia.

Aitame tugevdada organisatsiooni sihti, kultuuri ja strateegiat ning tugevdame selle abil organisatsiooni sooritusvõimet ja elujõulisust.

Müügi võimendus

Müügiorganisatsiooni tegelik edu seisneb palju enamas kui pelgalt müüja oskuses tehinguni jõuda. Aitame võimendada müüki jätkusuutlikult, tegeledes nelja valdkonnaga:
– ärimudel,
– juhtimine,
– protsessid ja tööriistad,
– hoiakud ja oskused.

Coaching

Juht on enda nõrkustes ja arengus sageli üksi. Coaching annab juhile arengupartneri, kes aitab:
– unistused eesmärkideks vormida,
– mõista ennast, teisi ja olukorda,
– leida võimalusi ja ressursse,
– hoida praktiliste sammude tegemisel distsipliini ja tasakaalu.