JuhtimisRetk

Mida teha, kui oled juhina üht teed käinud nii kaua, et see on ennast ammendanud? Uute sihtide seadmiseks on vaja head vahekokkuvõtet ja arengutõuget.

7-päevane JuhtimisRetk on praktiline töö iseendaga, mis annab juhile arenguks piisavalt sisu, aega ja ruumi.

Mais ja augustis Gruusias!

MeeskonnaRetk

Kuidas anda uus vaade koostööle ja võimendada meeskonna tahet, ilma asju liiga tõsiseks ajamata?

MeeskonnaRetk on 2-päevane meeskonnakoolitus. Hea võimalus veeta suvepäevi meeldejäävalt ja samas organisatsiooni tugevdavalt.

Organisatsiooni areng

Organisatsioon võib enda alustaladest välja kasvada või kulub see lihtsalt aja jooksul ära. Juhina ei pruugi me õigel ajal seda märgata või osata muudatusi ellu viia.

Aitame tugevdada organisatsiooni sihti, kultuuri ja strateegiat ning tugevdame selle abil organisatsiooni sooritusvõimet ja elujõulisust.

Juhi loov-coaching

Miks inimene siiski ei tee seda, mis tundub mõistlik ja mida ta on ise soovinud? Coaching on järjest populaarsust koguv, kuid kas see annab ka tulemust?

Juhtide loov-coaching seob endas coachingu, psühhoteraapia ja loovmeetodid, et kõrvaldada takistusi, mis iseenda muutmise hea plaani tavaliselt nurjavad.

Meeskonna loov-coaching

Kui lihtne on meeskonna käitumist tegelikkuses muuta? Kas üldse oskate märgata selle keeruka inimeste süsteemi mitteformaalseid rolle, seoseid ja mustreid?

Meeskonna loov-coaching seob endas coachingu, psühhoteraapia ja loovmeetodid ning aitab meeskonnal jõuda uuele koostöö tulemuslikkuse tasemele.

Müügi võimendus

Müügiorganisatsiooni tegelik edu seisneb palju enamas kui pelgalt müüja oskuses tehinguni jõuda. Aitame võimendada müüki jätkusuutlikult, tegeledes nelja valdkonnaga:
– ärimudel,
– juhtimine,
– protsessid ja tööriistad,
– hoiakud ja oskused.