Enne, kui midagi arendada, on vaja teada mida ja miks. Veelgi enam, oluline on mõista kuidas ja kui palju kulutatud aeg ja raha ettevõttesse tagasi toob.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on õppida kasutama lihtsaid vahendeid, mille abil aru saada, kus on kliendisuhtluses ja müügis arendamist vajavad kohad. Seda nii toote-ärimudeli, kliendi ootuste, kui ka tööprotsesside ja –oskuste osas. Aitame välja selgitada konkreetsed valukohad ja tegevused, mille arendamine annab kohest rahalist kasu.

Koolitus annab vajalikud teadmised

 • Müügi ja kliendisuhete eesmärgistamisest ja efektiivsusnäitajatest
 • kliendile loodava väärtus äratundmiseks ja väärtusvoo analüüsimiseks tervikuna
 • enda protsesside detailseks ja tõhusaks vaatlemiseks kliendi silmade läbi
 • leidmaks üles kriitilised kohad, kus klient kaduma läheb, ning oskused selle analüüsimiseks ja vältimiseks
 • leidmaks kliendiga seotud tegevustes üles koostöö hallid alad, pudelikaelad ja ebaefektiivsus

Teemad, mida käsitletakse

 • Kuidas kliendisuhteid eesmärgistada ja tulemusi hinnata
 • Kuidas toote ärimudel müüjate jaoks arusaadavalt ja kasulikult kirja panna ning selle võimalikku edukust hinnata
 • Ideaalne kliendikogemus ja väärtusvoog – kes ja kuidas seda kujundab
 • Kliendikogemuse analüüs ja parandamine
 • Kliendiga seotud toimingute efektiivsuse suurendamine
 • Kasumlikud kliendisuhted ja müügi juhtimine
 • Koostöö hallid alad, pudelikaelad ja ebaefektiivsed tegevused

Koolituse meetodid ja põhimõtted

Koolitus toimub aktiivse treeninguna väikeses grupis, mis võimaldab töötada kõigi osalejate enda küsimuste ja probleemidega. Teemad käiakse läbi praktiliste harjutustega, aruteludega ja kokkuvõtetega kliendisuhete juhtimise parimatest praktikatest.