Meeskonna sooritusvõime

Meeskonna sooritusvõime kirjeldab meeskonna võimet enda potentsiaal tulemusteks muuta, st:

  • saavutada kokku lepitud ärilised eesmärgid
  • teostada arendusprojekte – luua uut võimekust ja konkurentsieelist

Esmalt pead aga otsustama, milline on Sinu firma juhtimisstiil ja kas üldse soovid kasutada meeskonnatööd või töötad funktsionaalse töögrupiga. Funktsonaalne töögrupp on kiiremini käivitatav, kuid vajab pidevat väga selget ja pigem autokraatset juhtimist.

Meie usume, et tänapäeval, kus üldine oskuste tase on võrdlemisi kõrge, on edu saavutamiseks järjest olulisemaks inimeste vahelised suhted – meeskonnatöö.

Meeskonna sooritusvõimet pole lihtne mõista ega muuta

Meeskonna nõrka sooritusvõimet on lihtne märgata – sageli iseloomustab inimeste käitumist keskendumine staatusele ja egole ning ükskõiksus lõpptulemuse suhtes.

Selle põhjused peituvad aga sügavamates kihtides:

  1. madalad standardid ja kohustumuse vältimine, mille põhjuseks on
  2. ebaselgus eesmärkides ja vähene pühendumus, mille põhjuseks on
  3. konfliktihirm ja kunstlik harmoonia, mille põhjuseks on
  4. usalduse puudumine ja keskendumine haavamatuse loomisele.

Meeskonna sooritusvõime takistused on suurel määral isiklikud. Mida sügavamale takistuste põhjustega minna, seda keerukam on neid inimesel endal märgata, mõista ja sõnadesse panna – veelgi raskem muuta. Siin ei piisa ratsionaalsest ja teadvustatud ärilisest vaatest, vaid jõuame iga inimese enda psühholoogilise tasakaalu ning küpsuse juurde. Nauditavat heliteost ei ole võimalik orkestriga esitada, kui esmalt iga pill hääles ei ole.

Sel põhjusel kasutamegi nii meeskonna sooritusvõime hindamisel kui ka selle arendamisel palju mittesõnalisi vahendeid:

  • Meeskonna loov-coaching – Kui lihtne on meeskonna käitumist tegelikkuses muuta? Kas üldse oskate märgata selle keeruka inimeste süsteemi mitteformaalseid rolle, seoseid ja mustreid? Meeskonna loov-coaching seob endas coachingu, psühhoteraapia ja loovmeetodid ning aitab meeskonnal jõuda uuele koostöö tulemuslikkuse tasemele.
  • MeeskonnaRetk – Kuidas anda uus vaade koostööle ja võimendada meeskonna tahet, ilma asju liiga tõsiseks ajamata? MeeskonnaRetk on 2-päevane meeskonnakoolitus. Hea võimalus veeta suvepäevi meeldejäävalt ja samas organisatsiooni tugevdavalt.

Aga esmalt testime 1 tunni jooksul, milline Sinu meeskonna sooritusvõime ja kõla hetkel on – ja seda täiesti tasuta!

Registreerun meeskonna sooritusvõime testimisele

NB! Sinu registreerumisele ei tule automaatvastust. Vastame Sulle 24 tunni jooksul.