Isejuhtimine praktikas

Nagu enamus maailmast ei ole must-valge ja rangete piiridega, nii pole seda ka organisatsiooni juhtimissüsteem. Seega ei pea arvama, et isejuhtimine tuleb koheselt kasutusele võtta täies ulatuses. Samuti ei ole isejuhtimine „üks-suurus-sobib-kõigile“. Sa pead otsima ja katsetama ning arvestama, et Isejuhtimise üks omadusi on see, et see ei saa iialgi päris valmis. Isejuhtimine ei ole…

Kas isejuhtiv organisatsioon on anarhia?

Praegune peale sunnitud kodukontoritesse eraldumine ei pruugi olla risk ja ajutine kannatus, vaid see võib olla võimalus minna kiirendatud korras uuele juhtimissüsteemile. Isejuhtimine ei pruugi aga päris ise juhtuda – kuna tuleme väga pikalt kestnud hierarhilise organisatsiooni mudelist, siis ei ole loomulik meile enam loomulik. Jah, just nimelt loomulik. Holistilist organisatsiooni võib nimetada ka terviklikuks…

Ajutisest kodukontorist isejuhtivaks organisatsiooniks

Maailma hirmutava viiruse leviku tõkestamise üks peamiseid vahendeid on inimkontaktide vältimine – kõik, kellel on võimalus, on sulgunud kodukontoritesse. See ei pruugi olla ajutine kannatus, vaid võimalus kogu töökorraldus inimlikumaks muuta. Kas oleme isejuhtivaks organisatsiooniks valmis? Eelmisel nädalal, kui karantiinid Eestis algasid, rääkisime juhtide usalduse dilemmast – kumba uskuda, kas seda, et töötajad ei nakata…

Peamine küsimus on usaldus

Viimaste nädalate jooksul toiminud covid-19 levik on jõuliselt muutunud seda, mis on üldse oluline. Paljud asjad on enda tähenduse kaotanud, paljusid asju vaadatakse üle. See võib anda ka uusi võimalusi, aga vaid juhul, kui oleme selleks valmis. Kas oleme valmis usalduseks? Mõned nädalad tagasi arutasime „Miks meeskonnad ebaõnnestuvad?“ ja tõime välja, et meeskonna koostöö tulemuslikkus…

Kuidas valida endale mantlipärijat?

Organisatsioonide tulemus ei sõltu niivõrd üksikute töötajate kompetentsist, vaid sellest, kuidas nad suudavad enda oskused koos tööle panna. Seega on meeskonda uue liikme valik alati „mitme tundmatuga võrrand“. Töötajate värbamine ja valik on muutunud väga keerukaks kunstiks, mida valdavad suurpäraselt nii organisatsioonide personalitöötajad kui ka teenust pakkuvad bürood, kasutades igat tüüpi teste jne. See on…

Miks meeskonnad ebaõnnestuvad?

Kas oled kokku puutunud MOK-kultuuriga? Organisatsiooniga, kus enamus energiast ei kulu mitte kliendile väärtuse loomisele, vaid enda staatusele ja egole, et toetada MOK-i (loe: minu osa korras). Meeskonna kehva toimimist on lihtne märgata – inimeste koostöö ei anna sünergiat, vaid kehtib nn Ringelmanni efekt (1+1 <2). Meeskonnas, mis ei ole keskendunud tulemustele: tekib seisak, initsiatiive…

Istuta ja kasvata kannatlikult

Sõitsime sõbraga rongiga läbi Siberi ja korraga ütles ta aknast välja vaadates: „Tahavad siin sügisel kartuleid maast üles võtta, aga selle peale pole nad veel tulnud, et kevadel peaks kartulid kasvama panema“. Kahjuks tuleb see lause meelde ka juhtide tegevust jälgides. Inimest hakkas kunagi loomadest eristame see, et inimene oskas mitte ainult talvevarusid koguda (nagu…

Kolm võimalust, mis töötajat motiveerivad

Tunned juhina, et meeskonna initsiatiiv on vähenenud. Kuidas küll suurendada inimeste motivatsiooni? Peaks midagi tegema – või hoopis vastupidi, andma inimestele vabadus ise teha seda, mis neid motiveerib? Eesti ettevõtetes tegeletakse motivatsiooniga päris palju. On motivatsioonisüsteemid ja -paketid. Korraldatakse motivatsiooniüritusi ja -koolitusi. Suur osa sellest tegevusest on aga võrdlemisi väikese mõjuga. Üks Eesti paremaid motivatsioonikoolitajaid…

Kuidas meeskond koos liikuma saada?

Kas Sul on tunne, et tahaks enda meeskonnas kõike alustada valgelt lehelt? Tunned, et koos meeskonnaga läbitud tee on küll olnud väärtuslik, kuid aja jooksul on tekkinud liiga palju kinnistunud mustreid, mis koostööd ja edasi liikumist takistavad? Selle meeskonnaga Marsile ei lenda! Juhtimiskonsultandina aitame organisatsioonidel enda tulemuslikkust võimendada – kasvada. Lähtume lihtsast põhimõttest – organism…

Koos kulgemise kultuur

Meie jaoks on matk elu lihtsustatud mudel. Soovitud sihtkohta kohale jõudmiseks on vaja teha sarnast koostööd, nagu me teeme seda igapäevaselt nii tööl kui oma perekonnas. Aga kuna matkal olles on ühine siht selgem, muud protsessid on koju maha jäänud ning liigutakse ühises ruumis ja rütmis, siis on ka füüsiliselt raskel retkel koostööd tegelikult palju…