Juhtide coahing on oma varasemates käsitlustes keskendunud pigem individuaalsele coachingule, kus juht osaleb coachingus üksinda. Nii nagu juhtimisstiilid on ajajooksul muutunud vähem autoritaarsemaks ning rohkem meeskonnakesksemaks, on juhtide coachingus liigutud individuaalsest coachingust grupicoachingu suunas. Selline juhtimisstiilide muutumine on praegu väljakutseks paljudele juhtidele Eestis. 

Otsus, kas ja millal kombineerida individuaalset ja grupicoachingut, võetakse vastu sõltuvalt sellest, missugune on grupi või konkreetse juhi eneseareng. Grupi- ja individuaalse coachingu omavaheline kombineerimine on juhtide coachingu läbiviimisel tänapäeval ärimaailmas küllaltki levinud. 

Grupicoacing saab toimuda nii organisatsiooni siseste meeskondade gruppidena kui organisatsiooni väliste, juhtide gruppidena. Organisatsiooni sisese grupicoachingu läbi viimisel saab olla väga palju abi välise coachi kaasamisest, kuna väline coach on meeskonnale heaks peegelduseks ja vaatab teie teemasid värske pilguga! 

Mis on grupigoachingu riskid?

Organisatsiooni väliste gruppide puhul juhtide loov-coachingus osalenud juhid välja toonud konfidentsiaalsus probleemi. Juhtide loov-coachingu kombineerimisel individuaalse coachinguga ongi üheks eesmärgiks anda juhile võimalus lisaks grupi aruteludele (mis võivad just konfidentsiaalsusest lähtuvalt olla küllaltki abstraktsed) tegeleda detailselt ja avameelselt ettevõtte ja juhi endaga seotud teemadega individuaalses coachingus.

Millised on grupicoahingu eelised? 

Kindlasti annab grupicoaching palju juurde sinu coachingu sügavusele läbi grupidünaamiliste protsesside. Juht saavutab enda äritulemused ainult koostöös teiste inimeisetega ning grupicoaching annab võimaluse esile kerkida nendel teemadel, mis puudutavad meeskonnadünaamikat. Ka iIseenda teema/probleemi analüüsimisele annab grupisituatsioon palju juurde, kuna saad näha oma probleemi läbi teiste silmade nings seeläbi tajuda erinevaid perspektiive.  Palju on abi ka teiste juhtide arvamustest või pakutud lahendustest, mis võivad respekteeritud kolleegi suust kõlada just sellena, mida sul on muutuse elluviimiseks vaja kuulda! Lisaks annab osalemine teise juhtide coachingu protsessis sulle uut sisekaemust ning pakub võimalust panustada teiste juhtide coachingu protsessi.

Juhi loov-coachingus osalejad on öelnud:

  • “Grupi liikmed näevad kusagil iseennast, aga kusagil nad näevad miskit, mida sina ei näe. Ja see on lahe võimalus näha sama asja veel kolme silmapaariga, seda ma hea meelega kasutan.”
  • “Üks suurimaid kasutegureid (grupil) oli see, et meil olid hästi erinevad inimesed.“
  • “Ma ei tea, kas see oli juhuslikult niimoodi, aga kõik need inimesed, kes sinna kokku olid sattunud olid, kõigil on küll erinevad ettevõtted, erinevad elud, aga need probleemid on väga sarnased ja see ongi grupi-coaching’u pluss.”
  • „Mulle tundus, et ma mängisin ka ise enda jaoks läbi need teiste grupiliikmete lood. Ja mulle meeldis see, et tegelikult, kuigi ma alguses tundus et need probleemid ja mõtted on täiesti erinevad, siis kohati mulle tundus, et me otsime täpselt sama asja.”
  • „Teise inimese loole vahepeal ümber lülitudes paned aju ühe puhkama ja näed lõpuks ka enda asju hulga avaramalt.“
JuhtimisRetke blogid teemadel: Juhtimiskoolitus, Juhtimiskonsultatsioon, Coacing, Strateegia, Visioon, Missioon, Juhtimisstiilid, Juhtimissüsteem, Liider, Eestvedamine, Meeskonnatreening, Meeskonnakoolitus, Meeskonnatöö, Seikluskoolitus, Eneseareng, Loovus, Motivatsioon