Kas sa tunned, et saad usaldada juhti, kes tööl on üks ja eraelus täiesti teine inimene? Või kuivõrd tulemuslik saab ikka olla juht, kes enda päritolu eest põgeneb või ütleb, et ongi karjääri nimel isikliku elu ohverdanud. Kas töö ja eraelu on ikka lahutatavad?

Juhina oled sa ennekõike inimene, ning sa ei erista iseennast ja juhi rolli. Kindlasti oled märganud, et tulemused töös on seotud iseenda toimetulekuga tervikuna ning suhted ja muu eraelus toimuv mõjutab sind igapäevaselt. Mõnikord koperdad oma probleemilahenduse oskamatuste otsa, mis eraelust kanduvad üle sinu juhirolli. 

Coachingu teemalises uurimuses tõin välja põhjendused, miks ja kuidas isiklike teemade käsitlemine coachingu protsessis juhi arengut toetab.Meie päritolu läbi mitmete põlvkondade ja peresüsteem, kus me kasvanud oleme, mõjutavad meid rohkem kui me arvata oskame. Siin pole tegemist ainult geneetilise mõjuga, vaid peamiselt just edasi kanduvate rollide ja mustritega. 

Juhi loov-coachingus osalejad on öelnud:

  • “Kogu see häda tuleb tegelikult eraelust ja loomusest ja kõigest sellest. Nad käivad käsikäes koos, ma arvan. Seda teisiti ma ei oskakski käsitleda.“
  • „Ma pean minema sinna eraelu poolele, sellele töövälisele ajale, sest see aitab, mind ka. Kui on seal rahu, siis on ka tööl rahu.“
  • „Ma ei usu, et äri on kuidagi eraldi inimesest, enda elust, ütleme nii. See on lahutamatu osa, minu jaoks loomulik ja vajalik.“
  • „Ma tunnen, et mul on mingid mõtted, mis varem pidid selle hirmuga arvestama, nüüd ma mõtlen sellest edasi, see on nüüd kõige tähtsam. See väljendub igas asjas, ma tunnen rahu. Mis juhtub edasi. Ma arvan, et see on minu elu üks väga oluline pööre.“

Juhtide loov-coaching põhineb psühhodünaamilise coachingu meetoditel ning käsitleb juhi isiksust tervikuna. Eesmärgid, mida iseenda arenguks seatakse, võivad olla seotud nii tööülesannete täitmisega, iseenda toimetuleku parandamisega erinevates rollides, tasakaalu leidmisega tööelu ja isikliku elu vahel, läbipõlemise ennetamisega ning suurema selguse ja julguse leidmisega, et võtta vastu karjääri otsuseid.

Ka siis, kui coachingu eesmärk on seotud konkreetselt ettevõttega ja selle juhtimisega, on tihti just juhi isiklikud teemad need, mis mõjutavad juhi toimetulekut juhirollis. Töökeskkonda kantakse üle varasemaid kogemusi ja mustreid suhetes vanematega või teiste lähedastega ning sealt kaasa saadud piirangud. Tööülesannetega toimetulekut võib takistada näiteks juhi eraelu ja töö tasakaalu puudumine, keerulised suhted pereliikmete, sõprade ja lähedastega ning pere toetuse ja aktsepteerimise puudumine juhi tööle.

Siinjuures on väga oluline, et psühhoterapeutilise taustaga coachid tõmbaksid selge piiri coachimise ning teraapia vahele. Kuigi coachingu kontekst võimaldab käsitleda isiklikke teemasid, on võimalik mõttelist piiri coachingu ja teraapia vahele tõmmata eesmärkide kaudu. 

Kindlasti saab nõustuda, et eneseareng eraelus ning töö ja eraelu tasakaalu leidmine võimaldab saada paremaks juhiks. 

Loov-coachingu protsess aitabki suurendada kontakti iseendaga, „tuua rohkem maa peale“, avastada endas uusi külgi, ressursse ja puuduseid. Läbi coachingu on võimalik läbi töötada hirme, mis takistavad sinu ja ettevõtte arengut!
JuhtimisRetke blogid teemadel: Juhtimiskoolitus, Juhtimiskonsultatsioon, Coacing, Strateegia, Visioon, Missioon, Juhtimisstiilid, Juhtimissüsteem, Liider, Eestvedamine, Meeskonnatreening, Meeskonnakoolitus, Meeskonnatöö, Seikluskoolitus, Eneseareng, Loovus, Motivatsioon