Juhtide coaching on hägustanud piire mentorluse, konsultatsiooni ja psühhoteraapia vahel ning seetõttu on palju arutletud, kas juhtide coachid peaksid olema psühhoteraapia väljaõppega.

Juhi erinevaid rolle ei saa vaadata eraldiseisvana tema eraelust ning tihti korduvad juhi tööalastes suhetes mustrid, mis pärinevad tema minevikust.  Kuid milline coach võiks sinule sobida oma juhtimisprobleemi lahendamiseks? Valiku tegemise võti, millist coachi omale valida, peitub minu hinnangu juhi valmisolekus endaga sügavuti töötada. 

Olukorras, kus ettevõttes on vaja langetada kiireid otsuseid, võib olla sobivam lahenduskeskse lähenemisega juhtimiscoach. Olukorras, kus mõtestamist vajab ettevõtte strateegiline suund või keerulisemad juhtimisprobleemid, võib paremaid tulemusi anda just juhtide loov-coaching.

Coachi psühooteraapia alane väljaõpe toetab juhti coachingu protsessis ning annab meetodid, millega käsitleda juhtimisprobleeme terviklikumalt. Uuringud on näidanud, et tippjuhid eelistavad enam psühhoterapeutilise väljaõppega coache, mille üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et tippjuhid peavad tegelema suuremate väljakutsetega ning komplekssemate probleemidega. 

Juhi loov-coachingus osalejad on öelnud:

  • “Ma olen käinud terapeutide juures ja Coachi juures, aga minule terviku just see mõlemat poolt kasutav loov-caoching. Mulle just meeldis, et see kõik võetakse mult sealt seest.“
  • „Alguses ma olin küll natuke skeptiline, kuigi ma olen kunstiinimene, et võtad pliiatsi ja paberi ja joonistad seal minapilti ja mida see muusikapala sinus esile tõi. Aga tegelikult, läbi nende piltide, läbi nende pillide sa saad aru, et see on lihtsalt eelarvamus. Tegelikult oli väga suur abi.”
  • “Inimeste sõnaline väljendusoskus on hästi erinev. Mõnel tuleb hästi, mõnel ei tule üldse. Kui sa oma mõtetega kinni jääd, siis on vaja mingit tegurit, mis tõukaks sind sealt kinni jäänud kohast ära ja sind nii moodi kavalasti ümber nurga juhataks. Mõttebloki peletamiseks need loovvahendid väga head.“

JuhtimisRetke meeskonnas on coachidel alati nii juhtimise kui ka psühhoteraapia taust (tutvu meie coachidega siin). Paljude väliselt arusaamatute organisatsiooniliste olukordade puhul võib juhtide coachingu psühhoterapaeutiline orientatsioon viia selguse ja lahenduste suunas. Tõhus ja konstruktiivne coaching on rajatud psühholoogilise mõistmise ja praktika tugevale alusele – seda eriti just grupi-coachingu puhul! Vastasel juhul ei oska coach hallata düsfunktsionaalset grupidünaamikat ja lahendada individuaalsete häiritud seisunditega seotud probleeme. 

Meie soovitus sinule on alati valida endale coach, kellel on mitmetahuline kogemus ja väljaõpe, mis võimaldab sul oma coachingu protsessis saada maksimaalselt tuge ning liikuda reaalsete lahenduste suunas!
JuhtimisRetke blogid teemadel: Juhtimiskoolitus, Juhtimiskonsultatsioon, Coacing, Strateegia, Visioon, Missioon, Juhtimisstiilid, Juhtimissüsteem, Liider, Eestvedamine, Meeskonnatreening, Meeskonnakoolitus, Meeskonnatöö, Seikluskoolitus, Eneseareng, Loovus, Motivatsioon