Kas Sul on tunne, et tahaks enda meeskonnas kõike alustada valgelt lehelt? Tunned, et koos meeskonnaga läbitud tee on küll olnud väärtuslik, kuid aja jooksul on tekkinud liiga palju kinnistunud mustreid, mis koostööd ja edasi liikumist takistavad? Selle meeskonnaga Marsile ei lenda!

Juhtimiskonsultandina aitame organisatsioonidel enda tulemuslikkust võimendada – kasvada. Lähtume lihtsast põhimõttest – organism (organisatsioon), mis ei arene (ega paku enda liikmetele arengu võimalust), hakkab kärbuma.

Organisatsiooni jätkusuutlik kasv on sageli üpris raske. Inimestele meeldivad alateadlikult tuttavad olukorrad, sest need on turvalisemad ja nendes toime tulemine võtab vähem energiat. Samas nõuab kasv just tuttavlikust mugavustsoonist välja astumist. Nõuab omal moel taas lapseks saamist, kes enda esimestel eluaastatel avastab meeletu innuga – kukub, tõuseb, õpib ja katsetab jälle.

Aga siin on oluline erinevus. Kui lapsel on sündides väga palju energiat ning ta võib seda pillata avastades kõike, mis on tema ümber, siis teatud vanusest alates peame me hakkama tegema valikuid – kõigis suundades korraga joostes ei jõuaks me enam edasi.

Kuidas Sinu meeskonnaga on – kas teil on tervet uudishimu ja kas suudate samas vältida igas suunas laiali hajumist?

Organisatsiooni kasvu juures üks väga lihtne valem:
Tulemus = Fookus x Rutiin x Distsipliin.
Pikemalt lahti kirjutades:

 • Visioon
  • Missioon, miks meid organisatsioonina maailmale üldse vaja on
  • Väärtused, millest me lähtume, et suuta ise organisatsioonis koos toimida ning klientide ja ühiskonna jaoks vastuvõetavad olla.
  • Suur eesmärk, mida soovime saavutada pikema ja järjepideva tegevusega, nt 10 aasta jooksul.
  • Strateegia, kuidas me selle saavutame. Strateegia tagabki fookuse, sest minu jaoks parim strateegia määratlus on see, et strateegia on selge otsus, mida me ei tee!
 • Joondamine
  • Sellest üksi, et eesmärk ja strateegia paigas on, ei piisa. Üks keerukamaid juhtimise ülesandeid on ju tegelikult nn lokaliseerimine. Kuidas kogu organisatsiooni pikaajaline plaan tükeldada iga töötaja jaoks sobilikeks ampsudeks. Mida mina konkreetselt sel nädalal pean ära tegema, et kogu organisatsioon 10 aasta pärast Marsil maanduks?
  • Juhtimissüsteem peab tagama selle, et organisatsioonis oleks vajalikud seosed (aga mitte organisatsiooni koormav ja ahistav bürokraatia) ja organisatsioon püsiks samas rütmis, sünkroonis – toimivad head rutiinid. Organisatsioonis on terve joondatus.
 • Elluviimine
  • Kui eelnev on tehtud, siis tähendab elluviimine distsipliini. Tahtejõudu, et mugavustsooni mitte tagasi langeda. Et minna trenni iga ilmaga ja säilitada avatud uudishimu, et märgata muutuseid ja leida uusi võimalusi.

Aidates organisatsioonidel vajalikke muudatusi rakendada näeme, et inimesed võivad ratsionaalselt isegi võrdlemisi kiiresti aru saada, milliseid muutuseid organisatsiooni toimimises ja enda käitumises vaja teha oleks, et firma senisest paremini areneks. Aga seda ratsionaalset poolt juhivad/mõjutavad meie emotsioonid ja alateadvus – see on jäämäe veealaune osa, mis on nähtavast (ratsionaalsest) palju suurem, raskemini ligipääsetav ning palju aeglasemini pööratav. Ja siin tekivadki muutuste takistued.

Mistahes muutuse juhtimine on tegelikult inimeste juhtimine, kus tuleb meeles pidada, et muudatust tajutakse erinevalt:

 • Eestvedajatele: ootuspärane, aeglane, õiges tempos, lahendus, vastuvõetud otsus
 • Teistele: ootamatu, äkiline, liiga kiires tempos, probleem, kaela sadanud kohustus

Nii võibki juhtuda, et kui juht ise soovib organisatsiooni arengus uuele ringile minna võib ta tunda, et ei suuda meeskonda endaga koos liikuma saada. Kuidas kõik meeskonna liikmed korraga rutiinist välja saada – kõigile korraga “restart” teha? Kuidas luua uus visioon, mis kõiki meeskonna liikmeid vaimustab ning sõlmida kokkulepped, mis aitavad koos ühes suunas liikuma saada?

Selleks, et anda uus vaade koostööle, toetada meeskonna liikmeid ja võimendada meeskonna tahet, ilma asju liiga tõsiseks ajamata, sündiski MeeskonnaRetk.

See on 2-päevane meeskonnakoolitus kanuumatka vormis, mis seob 3 valdkonda:

 • SEIKLUSkoolitus – liikumine looduses, mis vabastab tavarutiinist
 • LOOVmeetodid  – mittesõnalised vahendid, mis aitavad töötada ka teadvustamata ja sõnastamata mõjudega
 • ÄRILINE mõtestamine – saadud kogemuse alusel kokkulepete loomine igapäevaseks koostööks

Orkestris on koosmänguks vaja, et kõik pillid hääles oleks. Nii on ka koostöö jaoks esmalt vajalik, et meeskond koosneks küpsetest liikmetest – nii alustame ka MeeskonnaRetke iga meeskonnaliikme minapildiga. Tõhus meeskonnatöö nõuab teistega arvestamist ja seega iga liikme teadlikku otsust. Inimene on meeskonnatööks küps, kui ta tunneb enda harjumusi ja reaktsioone, omab isiklikke eesmärke ja on teadlik enda ressurssidest. Ja loomulikult on koostöö peamiseks aluseks meeskonna ühine ambitsioonikas eesmärk – midagi, mis kõiki huvitab, kuid mida pole võimalik üksi saavutada.

MeeskonnaRetkel osalenud on öelnud:

 • “Üllatav, kuidas muusika abil saime väga kiiresti enda meeskonna seisundist täpse pildi, millega kõik ka nõus olid”
 • “Kanuus peetud dialoogid olid väga sügavad – me saime teada olulisi asju, millest aastaid koos töötades aimugi ei olnud”
 • “Saime nii kanuudes kui ka maa peal päris head koostöö õppetunnid sellest, kus meil asjad ei tööta – samas ka õnnestumise tunde ja ühel lainel olemise energialaengu”
 • “Retke korraldus, kus meil kõigil olid oma selged rollid, andis meile ka igapäevaseks tööks hea süsteemi, kuidas omavahelist koostööd ja vastutusi korraldada”

MeeskonnaRetkele võib minna tõsist probleemi lahendama, aga ka lihtsalt sisukamaid suvepäevi nautima. Igal juhul aitame meeskonnal veel paremini toimima saada, suurendades nii rahulolu kui tulemust.

Kui soovid enda meeskonda tugevdada, siis anna enda soovist teada – testime meeskonna koostöövõimet ning aitame koostada esmase tegevusplaani!
JuhtimisRetke blogid teemadel: Juhtimiskoolitus, Juhtimiskonsultatsioon, Coacing, Strateegia, Visioon, Missioon, Juhtimisstiilid, Juhtimissüsteem, Liider, Eestvedamine, Meeskonnatreening, Meeskonnakoolitus, Meeskonnatöö, Seikluskoolitus, Eneseareng, Loovus, Motivatsioon